Специални продукти

Продуктите се използват в работни маси за монтажни линии, рамки на оборудване, щитове на машини, предпазни огради и друго оборудване за автоматизация.

Приложение

Нашите решения за хартия и опаковки са предназначени да стимулират лоялността към марката и да увеличат продажбите във всяка пазарна категория.